Välkommen till Elektrodrives!

Se vårt aktuella lagersaldo här

Elektrodrives är en webbsida från Elektroservice som visar aktuell lagerstatus på vårt lager i Eksjö. Vi lagerför och säljer AC-drifter, DC-drifter och nya produkter så som frekvensomriktare, strömriktare och motorer från ABB, Siemens, Parker/SSD, VEM och Busck.
Vårt begagnade utbud omfattar motorer och drifter av kända fabrikat.
Med hjälp av ett utbrett kontaktnät kan vi även leverera andra industriprodukter från marknadens ledande tillverkare.

Elmotorer

Elmotorer står för en stor del av samhällets elanvändning, beräkningar visar att motordrifter svarar för ca 70% av industrins elanvändning. 
En elmotors inköpskostnad är i regel inte större än kostnaden för använd energi under 8-12 veckors kontinuerlig drift. 
Välj därför en energieffektiv motor när du ska köpa in en ny. 

Frekvensomriktare

Frekvensomriktare är en kraftelektronikmodul som används för steglös varvtalsreglering av asynkronmotorer och pm-motorer, där du kan anpassa motorns vartal efter behov.

Varumärken