Elmotorer

Elmotorn -Hjärtat i samhället

Elmotorer står för en stor del av samhällets elanvändning, beräkningar visar att motordrifter svarar för ca 65%  av industrins elanvändning och nästan 40% av Sveriges totala energibrukning. Även i stor utsträckning utanför industrin används elmotorer för en rad olika ändamål, till exempel för att driva ventilationsaggregat och pumpar.

Eftersom många elmotorer är i drift under större delen av dygnet är det viktigt att välja elmotorer med hög effektivitet för att på så sätt minska elkostnaderna.

En ny standard för klassificering av trefasiga asynkronmotorer introducerades av IEC (International Electrotechnical Commission) under 2008.

Det här innebär kraven