Frekvensomriktare

Elektrodrives.se levererar frekvensomriktare från ABB, PARKER m.fl.

Frekvensomriktare är en kraftelektronikmodul som används för steglös
varvtalsreglering av asynkronmotorer och pm-motorer, där du kan anpassa motorns vartal efter behov.

Frekvensomriktaren för ökad energieffektiviserin

Resultatet blir ökad energieffektvisering och minskade energikostnader som samtidigt blir skonsam mot elektriska maningsnär och maskiner.

Frekvensomriktare med hög dynamik

Varvtalsreglering i elmotordrifter sker med frekvensomformare som är möjliga att köra i vektorstyrd logaritm. För motordtyrning och automatisering av maskiner och processer där man utför positionering krävs frekvensomriktare med hög dynamik. Elmotorer med pumpstyrning eller fläktstyrning kräver tillförlitliga drivsystem med bra regleregenskaper. För spindeldrifter behövs högfrekvensomriktare.
Med hjälp av noggrann mätning av utströmmen till motorn är även omriktaren mycket lämplig för krävande tillämpningar inom industrin med höga krav på tillgänglighet.

Dagens frekvensomriktare är CE-märkta och har möjlighet att uppfylla de krav som ställs i EMC-direktiv för både industriell och publik miljö.