Elverk

Stationära och mobila elverk

Försäljning och uthyrning av elverk. Vi arbetar med fabrikat som Pramac och Broadcrown, elverk som klarar de flesta tänkbara applikationer i en reservkraftsanläggning. Vi dimensionerar och medverkar vid drifttagning.

Mecc Alte Generatorer

Synkrona generatorer från Meccalte med enklare spänningsreglering eller elektronisk spänningsreglering med permanentmagnet generator(PMG) för att få bättre belastbarhet och stabilare spänning. Vi använder även dessa generatorer till våra traktordrivna elverk.

Traktordrivna elverk

Vi har egen tillverkning av traktordrivna elverk. Styrskåpet har frekvensmeter för varvtalskontroll, voltmeter för spänningskontroll och amperemeter för belastningskontroll vilka är synliga ifrån traktorn. Elverken är utrustade med över och underspänningsrelä som löser ut om spänningen är för hög eller låg samt en kontaktor med överströmsrelä som löser ut vid för hög belastning.
Transmissionen är i utförande av en växellåda med fönster för att lätt kontrollera oljenivån.
Vi lagerhåller även mindre diesel- och bensin elverk.