Service & Jour

Kundnära relationer och hög service sedan 1969

Vårt mål är att hålla en hög servicenivå och att alltid ha kapacitet att lösa problem i din verksamhet. Med vår jourservice kan vi dessutom vara på plats att utleverera elmotorer eller frekvensomriktare i princip när som helst på dygnet. För de flesta av våra kunder är ett driftstopp eller avbrott i produktionen problematiskt och väldigt kostsamt. Därför är vi alltid tillgängliga för att rycka in och lösa problem i din produktionsanläggning.

Våra serviceåtagande på plats hos kund:

  • Förbyggande underhåll på elmotorer och elektromekaniska maskiner
  • Service och renovering av pumpar och fläktar
  • SPM-mätning (kontroll av lager, vibrationer)
  • Balansering och laseruppriktning
  • Service och validering av svetsar
  • Automation, ombyggnad och idrifttagning

Vill du veta mer?

Christer Eskilson
0381-66 22 62
christer@elektro-service.se