Elmotorer står för en stor del av samhällets elanvändning både inom och utanför industrin. Eftersom många elmotorer är i drift under större delen av dygnet är det viktigt att välja elmotorer med hög effektivitet för att på så sätt minska miljöpåverkan och även elkostnaden.

Läs mer