Reparation & Verkstad

Ett hantverk som ger effekt

Vi är specialister på elmotorer och elektromekanisk utrustning. I vår verkstad lindar vi om elmotorer och reparerar tex. pumpar, fläktar och svetsar. Våra medarbetare har lång erfarenhet och ett stort hantverkskunnande kring elektromekaniska produkter och dess komponenter. Vi hjälper kunden att skapa en bra balans mellan återbruk och inköp av nya produkter, många av våra kunder vill ha en hållbar produktion med så liten miljöpåverkan som möjligt. Prata med oss om du behöver service eller reparationer av elmotorer eller annan elektromekanisk utrustning


Förebyggande underhåll

För att undvika oförutsedda driftstopp på grund av haveri jobbar vi med förebyggande underhåll ute hos våra kunder. 
Motorns lager kontrollerar vi med stötpulsmätning (SPM) där vi kan se på trendkurvor när det kan vara lämpligt att göra ett lagerbyte.
Även frekvensomriktaren kräver periodiskt underhåll.

Reparationer

På vår elektromekaniska avdelning utför vi reparationer och lagerbyte framförallt på elmotorer, pumpar, fläktar och kuggväxelmotorer både på vår verkstad i Eksjö och i Värnamo.
Vi utför även modifieringar av elmotorer såsom tillverkning av specialaxlar samt montering av pulsgivare och mekaniska bromsar.

Lindarverkstad

På vår verkstad i Eksjö lindar vi om asynkronmotorer, likströmsmotorer, servomotorer, transformatorer samt spolar till olika ändamål. När det gäller elmotorer kontrolleras plåtpaket för att undvika att få värmepunkter i motorn efter omlindning. Vi för även en diskussion med kunden om det är lönande att linda om motorn. 


Gäller det en gammal motor med dålig verkningsgrad kanske det kan vara bättre att ersätta motorn med en ny motor med högre verkningsgrad om det är en lämplig applikation.

Kontakta oss på 0381-66 22 60

Balansering och laseruppriktning

För att spara lager och kopplingar på tex. en större fläkt kan vi utföra laseruppriktning på kopplingen samt utföra balansering av fläkthjul på plats hos kunden.

Automation och styrutrustning

Vi tillverkar automation och styrutrustning till både nya och begagnade maskiner och maskinlinjer. Tillsammans med marknadsledande tillverkare på frekvensomriktare, strömriktare och mjukstartare jobbar vi med dimensionering och idriftagning av drivsystem.